09

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 ως η ηλεκτρική εγκατάσταση» είναι το σύνολο των ηλεκτρολογικών υλικών, τα οποία έχουν κατάλληλα 

χαρακτηριστικά και συνδέονται με κατάλληλο τρόπο μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές εργασίες κατά την κατασκευή οικιών και επιχειρήσεων. Υποστηρίζουν τόσο την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια του χώρου (π.χ. σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, όπως σε κάποιο βραχυκύκλωμα), όσο και το αισθητικό του αποτέλεσμα. Επισημαίνεται επίσης ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θεωρούνται σωστές όταν καλύπτουν ακόμη ένα κριτήριο: να έχουν γίνει με το μικρότερο δυνατό κόστος και να έχουν γίνει με τον καλύτερο τρόπο.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις με την εγγύηση της Electro Energy

Η πολύχρονη εμπειρία και η τεχνογνωσία της Electro Energy εγγυάται την ποιοτική μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και  τις ηλεκτρολογικές εργασίες σε νέες και υπάρχουσες κατασκευές, σε ανακαινίσεις, σε ανακατασκευές, σε κατοικίες, σε επαγγελματικά κτίρια, σε καταστήματα και σε βιομηχανικούς χώρους.

Χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον ηλεκτρολογικό έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αναλαμβάνουμε και την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις υπηρεσίες μας. 

Go to top