09Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα που διαθέτουν φυσική, απευθείας σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν αποθηκεύουν την ενέργεια, καθώς η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι αρκετή για να την καταναλώσει ο παραγωγός (ιδιωτική χρήση) ή να πουλήσει την υπολειπόμενη ενέργεια ή και ολόκληρη αυτής στην ΔΕΗ.

Πολύ γενικά, τα στοιχεία ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:

  • Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels) τα οποία μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια,
  • οι αντιστροφείς (inverters) οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα,
  • η υποκατασκευή που αποτελείται από το σύστημα στήριξης (σταθερό ή κινητό - tracker), την καλωδίωση, την αντικεραυνική προστασία και τον μετρητή που καταγράφει την ηλεκτρική ισχύ που τροφοδοτείται στο δίκτυο.

 

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα για επιχειρήσεις

Η δημιουργία ενός φωτοβολταικού πάρκου, μιας επιχείρησης παραγωγής ηλιακής ενέργειας, αποφέρει ένα εξασφαλισμένο και σταθερό ετήσιο έσοδο ικανό να αντισταθμίσει πάγια έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης. Σε όλα τα κράτη η τιμή πώλησης της ενέργειας αυτής καθορίζεται έτσι, ώστε η επένδυση σε φωτοβολταικά συστήματα να αποσβένεται σε εύλογο χρόνο και να επιφέρει ένα σταθερό ετήσιο κέρδος.

Δυνατότητα εγκατάστασης διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων έχουν οι επιχειρήσεις, έχουν στην κυριότητά τους ένα ακίνητο με νόμιμη άδεια.

 

Οικιακά διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Από το 2009 υπάρχουν διάφορα προγράμματα επιδότησης για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Τα προγράμματα επιδότησης δίνουν κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής να κάνει απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησε και να έχει και ένα λογικό κέρδος.

Τα οικιακά συστήματα αφορούν ιδιώτες που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Προυπόθεση είναι να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

 

Διασυνδεδεμένα συστήματα από την Electro Energy

Η Electro Energy από 2009 ασχολείται με την κατασκευή Φ/Β Πάρκων και οικιακών Φ/Β Συστημάτων, έχοντας ήδη εγκαταστήσει συνολικά σχεδόν 7 MW.

Η Electro Energy μπορεί να αναλάβει τη μελέτη σκοπιμότητας, την τεχνική μελέτη για το δικό του χώρο, την προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς και τη συνεχή υποστήριξη και συντήρηση των διασυνδεδεμένων φωτοβολταικών συστημάτων για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλες τις δυνατότητες και τις διαδικασίες που απαιτούνται.

 

Go to top