Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα: Αυτονομία και Οικονομία

αυτόνομο φωτοβολταϊκο

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ιδανική λύση για την ενεργειακή αυτονομία των οικιών / επιχειρήσεων και την απαλλαγή των μεγάλων λογαριασμών της ΔΕΗ και τις διάφορες χρεώσεις, καθώς και στην περίπτωση  δυσκολίας σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Τα αυτόνομα ΦΒ συστήματα παράγουν ενέργεια για ιδιοκατανάλωση και δεν συνδέονται συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ (δεν πουλάνε ρεύμα στη ΔΕΗ και στη συνέχεια το ξανααγοράζουν για την δική τους χρήση). Συνήθως, στα αυτόνομα ΦΒ αποθηκεύεται η τυχόν περίσσεια του ρεύματος που παράγουν σε συσσωρευτές (μπαταρίες), ώστε να χρησιμοποιηθεί όταν το σύστημα παραγωγής δεν επαρκεί για διάφορους λόγους (π.χ. τη νύχτα).

Ποιο αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα μου ταιριάζει;

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν είναι εύκολη καθώς πρέπει να διερευνηθούν οι ενεργειακές σας ανάγκες και στη συνέχεια να επιλεγεί ο άριστος συνδυασμός των υλικών και του εξοπλισμού που ταιριάζει στην περίπτωσή σας.

Ένα αυτόνομο ΦΒ συστήμα αποτελείται από:

  • Τα Φ/Β πλαίσια (panel), τα οποία τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κτιρίου και συλλέγουν ανεμπόδιστα την ηλιακή ακτινοβολία καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.
  • Το ρυθμιστή φόρτισης, ο οποίος λαμβάνει το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια και το αποθηκεύει στους συσσωρευτές του συστήματος παρέχοντας προστασία από υπερφορτώσεις.
  • Τους συσσωρευτές (μπαταρίες), οι οποίες κρατούν αποθηκευμένη την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και την αποδίδουν όποτε χρειάζεται.
  • Τον μετατροπέας ρεύματος (inverter), που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα των συσσωρευτών σε εναλλασόμενο ρεύμα 220V.

Η Electro Energy μπορεί να σας βοηθήσει με υπεύθυνο τρόπο στην επιλογή και εγκατάσταση του δικού σας αυτόνομου ΦΒ συστήματος, με την αναλυτική μελέτη των ενεργειακών αναγκών σας, την κατάρτιση της πλέον συμφέρουσας τεχνο-οικονομικής προσφοράς, την εγκατάσταση και την υποστήριξη τέτοιων συστημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλες τις δυνατότητες και τις διαδικασίες που απαιτούνται.

 

Go to top